Zdjęcie paragonu
Maksymalna ilość znaków: 1000
Informacja:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:
a) Administratorami danych osobowych uczestników Konkursu pod nazwą „Pyszny orzech do zgryzienia” (dalej „Konkurs”) są: Atlanta Poland S.A. z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Załogowa 17, 80-557 Gdańsk, oraz Amooco Grzegorz Kańduła z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Ślężna 146/148, 53-111 Wrocław.
b) Osobą kontaktową w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych jest Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Adres do korespondencji: Inspektor Ochrony Danych Osobowych, adres: Atlanta Poland S.A., ul. Załogowa 17, 80-557 Gdańsk, adres e-mail: rodo@atlantapoland.com.pl.
c) Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu, w tym w celu ustalenia prawa danego uczestnika do uzyskania nagrody oraz jej przekazania, a także rozpatrzenia ewentualnych reklamacji uczestników. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.1 pkt. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią), a w przypadku realizacji obowiązków wynikających z realizacji obowiązku podatkowego – art. 6 ust.1 lit. c.
d) Podanie danych osobowych przez uczestnika Konkursu jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi wzięcie udziału w Konkursie.
e) Dane osobowe uczestników Konkursu będą przechowywane przez czas trwania Konkursu, jak również w okresie przedawnienia ewentualnych roszczeń mogących powstać z tytułu uczestnictwa w konkursie, a w przypadku gdy uczestnik konkursu jest osobą nagrodzoną, dane osobowe tego uczestnika będą przetwarzane przez okres przechowywania dokumentacji podatkowej.
f) Dane osobowe uczestników Konkursu będą przekazywane na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych: Organizatorowi Konkursu, podmiotom świadczącym usługi serwisowe oraz wsparcia technicznego dla aplikacji, systemów informatycznych i/lub serwisu www, w których gromadzone są dane osobowe uczestników Konkursu i podmiotom realizującym przekazanie nagrody.
g) Dane osobowe uczestników Konkursu nie będą przekazywane do państwa trzeciego, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy. Dane osobowe uczestników Konkursu nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
h) Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do żądania przeniesienia danych. Uczestnik Konkursu ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do wniesienia skargi w zakresie przetwarzania danych osobowych.

ZAPOZNAJ SIĘ Z REGULAMINEM

ORGANIZATOR KONKURSU

Amooco Grzegorz Kańduła
ul. Ślężna 146/148, 53-111 Wrocław